Here We AreTourist Attraction

พัทยาปาร์คทาวเวอร์ 1 กม.
จุดชมวิวเขาสทร. 1.5 กม.
เขาพระใหญ่ 1.5 กม.
หาดจอมเทียน 2 กม.
ท่าเรือแหลมบาลีฮาย 2 กม.
Walking Street 2 กม.
Central Festival Pattaya Beach 6 กม.
ตลาดน้ำสี่ภาค 8 กม.
Silver Lake 23 กม.
สวนน้ำ Ramayana Water Park 23 กม.
สวนน้ำ Cartoon Network Amazone 18 กม.
สวนนงนุช 19 กม.